Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Apie mus

Vilniaus 2 advokatų kontora yra seniausia Lietuvoje. Ji dirba nuo 1947 metų Vilniuje.
Klientai yra Lietuvos ir užsienio įmonės, taip pat privatūs asmenys. Kartu mus atstovaujantys advokatai dirba Kaune ir Klaipėdoje.

Be to, dalis kontoros darbuotojų užsiima teisinių tekstų vertimu į lietuvių kalbą iš 8 užsienio kalbų (anglų, rusų, prancūzų, lenkų, italų, norvegų, danų, vokiečių).

Mūsų teikiamas juridines paslaugas būtų galima suskirstyti į tris grupes:

1. Klientų konsultacija įvairiose teisės srityse

Pagrindinis advokatų kontoros veiklos prioritetas – profesionalus klientų konsultavimas įvairiose teisės srityse. Mes siekiame, kad mūsų klientai neturėtų nerimauti dėl to, kas galėtų suteikti informaciją jiems rūpimais teisiniais klausimais. Mūsų klientai žino, jog advokatų kontoros teisininkai visada yra pasirengę suteikti teisinę konsultaciją bet kokiu klausimu.

2. Klientų atstovavimas teisme

Teisinis ginčas yra dažnas šiuolaikinės visuomenės reiškinys ir kiekvienas asmuo turi konstitucinę teisę ginti savo interesus teisme. Ginčų nagrinėjimas teismuose yra griežtai reglamentuotų procedūrų visuma, todėl reikalauja tinkamų žinių ir didelės patirties. Advokato veiklos kokybė yra itin svarbus faktorius, lemiantis galutinį ginčo, nagrinėjamo teisme, rezultatą. Advokatų kontoros teisininkai turi įvairiapusės patirties atstovaujant klientų interesus civilinėse, baudžiamosiose ir administracinėse bylose visų instancijų teismuose.

3. Sutarčių ir kitų teisinių dokumentų rengimas.

Bendriausia prasme sutartys yra socialinių santykių išraiškos forma ir dauguma teisinių ginčų vienu ar kitu būdu yra susiję su sutartiniais santykiais. Dėl šios priežasties yra svarbu, kas sutartys būtų ruošiamos itin kruopščiai ir atsakingai. Norint išvengti galimų ginčų ateityje būtina pasinaudoti profesionalaus teisininko pagalba, rengiant sutartis ir kitus teisinius dokumentus. Advokatų kontora turi didelę patirtį ruošiant įvairaus pobūdžio teisinius dokumentus, pradedant paprasčiausiais skundais viešojo administravimo institucijoms, baigiant pačiomis sudėtingiausiomis sutartimis.