Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Darbo teisė

Darbo teisė yra teisės šaka, reglamentuojanti tarp darbuotojo ir darbdavio atsirandančius, ar su jais susijusius, santykius.

Mūsų advokatai teikia šias su darbo teise susijusias paslaugas:

  • konsultuoja bei atstovauja individualiuose bei kolektyviniuose darbo santykiuose;
  • padeda spręsti užsienio valstybių piliečių darbo santykių šalyje klausimus;
  • rengia kolektyvinių ir individualių darbo sutarčių projektus;
  • atstovauja klientams bei dalyvauja derybose su profesinėmis sąjungomis ir kitais darbuotojų atstovais;
  • rengia įmonių aktų, reglamentuojančių darbuotojų darbo, poilsio, darbo užmokesčio ir kitas darbo sąlygas, pareiginių nuostatų projektus, užsienio piliečių įdarbinimui reikalingus dokumentus, konsultuoja kitais darbo teisės klausimais;
  • atstovauja klientams kolektyviniuose ir individualiuose darbo ginčuose.

Mūsų teisininkai turi daug patirties darbo teisės srityje, mokėsi tarptautiniuose ir specializuotose kursuose bei mokymuose, dalyvavo įvairiuose tarptautiniuose ir nacionaliniuose projektuose