Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

About us

Advokatbyrå arbetar sedan 2000 i Vilnius .
Kunderna är litauiska och utländska företag samt privatpersoner. Samtidigt , advokater som representerar oss som arbetar i Kaunas och Klaipeda .

Våra juridiska tjänster kan delas in i två grupper :

1. Kundvård i olika rättsområden

Den viktigaste prioriteringen för advokatbyrå - professionell rådgivning klienter inom olika rättsområden . Vi strävar efter att göra våra kunder ska inte behöva oroa sig för vad man ska ge dem information om juridiska frågor av betydelse . Våra kunder vet att advokater är alltid redo att ge råd om alla juridiska frågor .

2. Representation av klienter i domstol

Tvisten är ett vanligt fenomen i det moderna samhället , och varje person har en konstitutionell rätt att försvara sina intressen i domstol . Tvister i domstol är strängt reglerade förfaranden i samband med det kräver rätt kunskap och lång erfarenhet . Advokaten är en mycket viktig kvalitetsfaktor i finalen av tvisten , domstolarna , resultatet . Advokater har bred erfarenhet företräder klienter i tvistemål , brottmål och förvaltningsmål i alla instanser .