Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Nekilnojamojo turto teisė

Nekilnojamojo turto teisė apima su nekilnojamuoju turtu susijusius sandorius, nekilnojamojo turto naudojimą bei valdymą, teritorijų planavimą, statybą ir panašias sritis reguliuojančius teisės aktus.

Mūsų advokatai teikia šias nekilnojamojo turto teisės paslaugas:

  • konsultuoja klientus dėl nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos ir kitų sandorių struktūros;
  • konsultuoja dėl nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, išsaugant galiojančias turto nuomos sutartis;
  • konsultuoja turto naudojimo tvarkos nustatymo, kitais su nekilnojamojo turto valdymu, naudojimu bei disponavimu susijusiais klausimais;
  • atlieka specializuotas nekilnojamojo turto teisines peržiūras;
  • rengia pirkimo ir pardavimo, hipotekos, nuomos, naudojimo tvarkos nustatymo ir kitų sutarčių projektus;
  • atstovauja klientams derybose, koordinuoja ir prižiūri nekilnojamojo turto pirkimo - pardavimo, nuomos ir kitų sandorių sudarymo procesus ir sudarytų sandorių įvykdymą;
  • rengia teisinius dokumentus ir atstovauja klientams institucijose dėl statybos leidimų gavimo bei teritorijų planavimo dokumentų patvirtinimo;
  • rengia statybos, projektavimo ir kitas rangos sutartis pagal nacionalinės teisės aktus ir pagal FIDIC sutarčių sąlygas;
  • rengia rangovo ir kitų statybos dalyvių parinkimo konkursų dokumentaciją.