Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Įmonių susijungimai ir įsigijimai

Įmonių susijungimai ir įsigijimai apima konsulatcijas, susijusias su verslo pirkimu, bendrovių akcijų įsigijimu bei perleidimu, reorganizacija ir kitais panašiais procesais.

Mūsų teisininkai teikia šias įmonių susijungimų ir įsigijimų srities paslaugas:

  • konsultuoja ir padeda parinkti verslo pirkimo ar perleidimo sandorių struktūrą;
  • atlieka ketinamų įsigyti įmonių teisinius patikrinimus;
  • padeda gauti koncentracijos bei kitokius leidimus sandoriams sudaryti ar jiems vykdyti;
  • rengia sandorių dokumentus, tarp jų ketinimų protokolus, akcijų ar įmonių pirkimo-pardavimo sutartis;
  • atstovauja klientams derybose;
  • konsultuoja ir padeda įgyvendinant verslo restruktūrizavimo, įsigijimo ir kitus sandorius;
  • padeda spręsti su susijungimais ir įsigijimais susijusius ginčus.