Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

About us

Právnická kancelář pracuje od roku 2000 ve Vilniusu. 
Naše zákazníci jsou podniky z Litvy a zahranice, také soukromé osoby. Advokáti, kteří spolu jsou i naše zástupce, pracují v Kaunasu a Klaipedě.

Právnické služby, které poskytujeme, dá se rozdělit do dvou skupin:

1. Poradenství zákazníků v různých právních oblastech

Základní přednosti činnosti advokátní kanceláře je odborné poradenství zákazníků v různých právních oblastech. Snažíme se, aby naše zákazníci neměli starost o tom, kdo by mohl jím poskytnout informaci na právní otázky, které je trápí. Naše zákazníci vědí, že právníci advokátní kanceláře jsou vždycky připraveni pro poskytování právní poradenství, týkající se jakou koliv otázku.

2. Zastupování zákazníků v soudu

Právní pře je častý jev v součastné společnosti a každá osoba má konstituční právo na ochranu svých zájmů v soudu. Soudní jednání pře je souhrn přísně stanovených postupů, proto vyžaduje naležité znalosti a velkou zkušenost. Kvalita činnosti advokátu je zvlášť důležitý faktor, jenž řeší koneční výsledek soudního jednání pře. Právníci advokátní kanceláře mají různorodou zkušenost v zastupování zájmů zákazníků v občanských, trestních a administrativních věcech v soudech všech instancí.