Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Bendrovių teisė

Bendrovių teisė apima įmonių steigimo, akcininkų ir kitų organų susirinkimų, jų narių skyrimo bei atšaukimo, bendrovių valdymo, bendrovių kapitalo didinimo bei mažinimo ir pan. reglamentavimą.

Mūsų teisininkai teikia šias su bendrovių teise susijusias paslaugas:

 • konsultuoja steigiant bendroves ir kitus juridinius asmenis, parengia reikiamus dokumentų projektus;
 • konsultuoja didinant ar mažinant bendrovių kapitalą;
 • teikia pagalbą pertvarkant bendroves ir kitus juridinius asmenis;
 • padeda parinkti bei pertvarkyti bendrovių ar bendrovių grupių valdymo struktūrą;
 • įvertina pasirinktą bendrovių struktūrą mokestiniu aspektu;
 • konsultuoja bei padeda nustatyti valdymo organų bei jų narių kompetenciją, funkcijų atribojimą, atsakomybę;
 • konsultuoja rengiant akcininkų ir kitų organų susirinkimus, skiriant ar atšaukiant valdymo organų narius;
 • konsultuoja dėl akcininkų teisių ir jų įgyvendinimo;
 • padeda parengti balsavimo (akcininkų), balsų perleidimo ir kitas sutartis;
 • rengia valdymo organų darbo reglamentus;
 • padeda tirti juridinių asmenų veiklą;
 • konsultuoja vertybinių popierių emisijų, oficialių pasiūlymų, privalomo akcijų pardavimo ar pirkimo ir kitais su vertybinių popierių rinka susijusiais klausimais;
 • konsultuoja bei atstovauja klientams akcininkų, akcininkų ir valdymo organų ginčuose, derybose ar teisme;
 • padeda vykdyti likvidavimo procedūras.

Mūsų teisininkai turi didelę bendrovių teisės patirtį, sėkmingai konsultuoja bei atstovauja klientų interesams. Savo sukauptą patirtį mūsų teisininkai ne kartą įrodė ruošdami akcininkų tarpusavio bendradarbiavimo sutartis, padėdami pasiekti ir sudaryti taikius susitarimus iškilus ginčams tarp akcininkų tiek ikiteisminėje stadijoje, tiek ir bylinėjimosi metu, padėdami parinkti adekvačią teisinę priemonę esant nesutarimams tarp akcininkų ir valdymo organų (juridinio asmens ir jo valdymo organų tyrimo inicijavimas, prevenciniai ieškiniai, valdymo organų atšaukimo derinimas kartu su nekonkuravimo susitarimais ir pan.). Bendras darbas kartu su mokesčių specialistais galimos bendrovės veiklos pertvarkymo analizės metu taip pat yra vienas iš daugelio sėkmingo mūsų teisininkų darbo bendrovių teisėje pavyzdžių.