Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Aplinkos apsaugos teisė

Aplinkos apsaugos teisė šiuo metu yra viena sparčiausiai besivystančių teisės šakų tiek ES, tiek Lietuvoje. Pastaruoju metu itin svarbus Lietuvos aplinkos teisės derinimo su ES aplinkos teise procesas ir su juo susijusios poveikio aplinkai vertinimo srities problemos. Derinimo procesas reikšmingas ne tik perkeliant ES teisės normas į nacionalinę teisę, bet ir praktiškai jas įgyvendinant. Lietuvoje šiuo metu laikomasi visų Europos Bendrijos teisėje įtvirtintų aplinkosaugos principų: aukšto aplinkos apsaugos lygio, atsargumo ir prevencinių veiksmų, žalos šaltinio, „teršėjas moka“, integracijos, darnaus vystymosi ir kt.

Mūsų advokatai siūlo šias aplinkosaugos teisės paslaugas:

  • dalyvauja įgyvendinant tarptautinius ir ES projektus aplinkos apsaugos srityje;
  • konsultuoja vietos bei tarptautines bendroves dėl aplinkos apsaugos teisės;
  • analizuoja ir peržiūri teisės aktus dėl ES ir tarptautinės teisės aktų normų atitikimo bei rengia teisės aktų projektus;
  • konsultuoja tarptautines finansų organizacijas įgyvendinant aplinkosaugos projektus Baltijos šalyse.

Mūsų teisininkai turi daug patirties aplinkosaugos teisės srityje, žinių sėmėsi tarptautiniuose bei nacionaliniuose specializuotuose kursuose ir mokymuose bei dirbdami su geriausias Europos specialistais aplinkos apsaugos srityje.