Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Ginčų sprendimas

Ginčų sprendimas apima teisminius bei ikiteisminius ginčus, derybas (alternatyvius ginčų sprendimų būdus), visų teismų instancijas bei arbitražus.

Mūsų advokatai teikia šias bylinėjimosi ir arbitražo teisės paslaugas:

  • konsultuoja bei atstovauja klientams ikiteisminiuose ginčuose, derybose bei alternatyviuose ginčų sprendimų procesuose;
  • konsultuoja, atstovauja klientams bei gina jų teises visose teismų instancijose ir arbitražuose — tiek šalies, tiek tarptautiniuose, taip pat santykiuose su kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis;
  • atstovauja Lietuvos Respublikos Konstituciniame Teisme kilus ginčams dėl teisės aktų atitikties LR Konstitucijai;
  • teikia aukšto lygio teisinę pagalbą kilus ginčams dėl nacionalinių teisės aktų ir ES teisės atitikimo;
  • atstovauja klientų interesams Europos Teisingumo Teisme, Pirmosios instancijos teisme, Europos žmogaus teisių teisme, Pasaulio prekybos organizacijos ginčų sprendimo institucijose ir kituose tarptautiniuose ginčų sprendimo organuose;
  • ruošia ar padeda paruošti reikiamus procesinius dokumentus, išvadas, pretenzijas, suformuoti ginčo sprendimo taktiką ir strategiją, konsultuoja įvairiais teisminių ir arbitražinių ginčų sprendimo klausimais;
  • teikia paslaugas pripažįstant ir vykdant užsienio valstybių ir arbitražų sprendimus, atstovauja kliento interesams bankroto ir restruktūrizavimo procesuose;
  • teikia paslaugas vykdant teismo sprendimus, atstovauja klientams vykdymo procese.