Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Om oss

Simonas Reksnys har varit ansatt i et advokatkontor som ligger i Vilnius siden 2000.

Våre tjenester kan klassifiseres:

1. Rådgivning innen forskjellige rettsbransjer

Hovedprioritet i vårt kontor er fagmessig rådgivning innen forskjellige rettsbransjer. Våre kunder vet at advokater er alltid forberedt til å klarlegge saken under alle omstendigheter.

2. Representering av klienter i domstolen

Rettstvist behandling er en helhet av reglementerte metoder som krever faglig kunnskap og lang erfaring. Advokater har en allsidig erfaring med fremstilling av klientinteresser innen sivile, kriminelle og administrative saker hos alle rettsorganer.

3. Utarbeidelse av kontrakter og andre juridiske dokumenter

For å unngå mulige fremtidige strider man bør benytte tjenester av en profesjonell advokat når kontrakten eller annen juridisk dokument forberedt. Vårt advokatkontor har en lang erfaring med utarbeidelser av ulike dokumenttyper: alt fra enkelte klager til administrerende institusjoner helt til kompliserte kontrakter.