Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

AVINOS GRUPĖ UAB

Prisistato UAB Avinos grupė, (toliau – Įmonė), įkurta 2019 m. Planuojama, kad vykdys medicininių paslaugų veiklą, gaus pajamas iš teikiamų medicininių ir konsultacinių paslaugų. užsakomųjų paslaugų, bendradarbiaujant su Lietuvos sveikatos mokslų universitetu ir Valstybinio tyrimų instituto Inovatyvios medicinos skyriumi). VEIKLOS ATSIRADIMO PRIELAIDOS IR PAGRINDAS 1. visada aktualus, krizėms atsparus ir augantis medicininių paslaugų poreikis esant visuomenės senėjimo tendencijoms; 2. didelis naujų inovatyvių gydymo būdų poreikis; 3. kontraktinių medicininių tyrimų ir laboratorinių paslaugų poreikis; 4. didelė Įmonės vadovo ir vykdančios komandos patirtis, įdirbis ir aukšta kvalifikacija 4.1. jau dabar Įmonė turi galimybę gauti pajamas iš užsakomųjų klinikinių tyrimų ruošimo bei užsakomųjų rinkos analizių, 5. aukštos kvalifikacijos specialistų, kuriuos ruošia Lietuvos mokslo įstaigos pagal ES programas, buvimas; 6. ryšiai su kitomis užsienyje veikiančiomis klinikomis, galimybė pritraukti pacientus iš užsienio šalių, pasiūlant jiems pažangias medicinines paslaugas; 7. galimybė turėti pastovias pajamas iš šios visada aktualios veiklos. VEIKLOS PAGAL ŠĮ PROJEKTĄ APRAŠYMAS Tiriamoji medicininė veikla ir jos taikymas: 1) kontraktinės laboratorinių tyrimų paslaugos įskaitant bioekvivalentiškumo (BE) tyrimus, asistavimas rengiant vaistų bylas ir panašios paslaugos; 2) naujų inovacinių vaistų kūrimas ir pritaikymas. KLINIKINIŲ PASLAUGŲ RINKA Planuojama geografinė rinka: Lietuvos Respublikos asmenys, apdrausti privalomuoju sveikatos draudimu (PSD), Lietuvos, ES, trečiųjų šalių piliečiai, kurių gydymo išlaidos dengiamos dalinai arba pilnai iš jų pačių lėšų. PROJEKTO ĮGYVENDINIMO ETAPAI Projektas bus įgyvendinamas trim etapais: 1. 2020–2022 metai – parengiamieji darbai, inovatyvių vaistų moksliniai tyrimai 2. 2023–2027 metai – medicininių paslaugų teikimas, naujų inovacinių medicinos technologijų įdiegimas, medicinos darbuotojų mokymas 3. 2028 – 2030 medicinos paslaugų teikimas, inovacinių technologijų naudojimas gydymui, marketingo vystymas ir tobulinimas. I