Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Competition law

Konkurencijos teisė yra viena aktualiausių teisės šakų šiandienos versle. Konkurencijos teisės praktika apima sąžiningos konkurencijos laisvės apsaugą. Lietuvai įstojus į ES, Lietuvoje tiesiogiai taikomi ES teisės aktai, reglamentuojantys konkurenciją ir nustatantys draudimus riboti konkurenciją.

Mūsų teisininkai teikia šias konkurencijos teisės paslaugas:

  • konsultuoja Lietuvos ir ES konkurenciją reglamentuojančių teisės aktų taikymo klausimais;
  • teikia teisinę pagalbą ginant ūkio subjektų teisę į sąžiningą konkurenciją;
  • konsultuoja dėl sudaromų sandorių atitikimo konkurencijos teisės normoms;
  • konsultuoja dėl konkurenciją ribojančių susitarimų ir suderintų veiksmų bei išimčių iš tokių susitarimų, dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojančia padėtimi, nesąžiningos konkurencijos, klaidinančios ir lyginamosios reklamos;
  • konsultuoja koncentracijos klausimais ir rengia pranešimus apie numatomą koncentraciją;
  • atstovauja klientų interesams Konkurencijos taryboje bei Europos Komisijoje dėl konkurenciją ribojančių susitarimų ir kitų konkurencijos teisės normų tariamų ar esamų pažeidimų;
  • konsultuoja valstybės pagalbos suteikimo ir jos teisėtumo klausimais.

Mūsų teisininkai sėkmingai atstovauja didžiausioms bendrovėms Konkurencijos taryboje bei teismuose, konsultuoja klientus Europos Sąjungos bei nacionalinės konkurencijos teisės taikymo klausimais.

Mūsų teisininkai atstovauja klientų interesams Konkurencijos taryboje dėl jos atliekamų tyrimų, įskaitant tyrimus dėl galimo piktnaudžiavimo dominuojama padėtimi, teikiant Konkurencijos tarybai rašytinius įsipareigojimus, ginant kliento interesus teismuose dėl su tyrimu ir įsipareigojimu susijusių teisės normų įgyvendinimo bei taikymo