Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

IT and Intellectual Property

Intelektinės nuosavybės ir informacinių technologijų sritis apima patarimus, susijusius su autorių teisėms, išradimais, prekių ženklais, elektronine komercija, telekomunikacijomis, asmens duomenų apsauga, ir susijusiomis sritimis reguliuojančius teisės aktus.

Mūsų teisininkai teikia šias intelektinės nuosavybės ir informacinių technologijų srities paslaugas:

  • konsultuoja autorių teisių ir gretutinių teisių, prekių ženklų, dizaino bei išradimų apsaugos klausimais;
  • atstovauja klientams valstybinės valdžios institucijose registruojant prekių ženklus, patentus bei išradimus;
  • padeda ginant pažeistas klientų teises bei interesus;
  • konsultuoja elektroninės komercijos ir telekomunikacijų srityje, dėl informacinių technologijų produktų ir paslaugų bei susijusiais klausimais;
  • konsultuoja asmens duomenų tvarkymo klausimais.