Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Energy law

Energetikos teisė apima energijos šaltinių — vandens, elektros, dujų, naftos ir kitų išteklių - naudojimą bei įmonių, veikiančių energetikos sektoriuje, veiklos reglamentavimą.

Mūsų teisininkai teikia šias paslaugas:

  • konsultuoja dėl energijos šaltinių panaudojimo, projektų finansavimo ir vystymo, prekybos energija ir energijos tiekimo, energijos rinkos reguliavimo ir reformų;
  • konsultuoja vietos ir užsienio bendroves, investuojančias į šilumos ir energetikos ūkio objektus;
  • konsultuoja privatizuojant bei restruktūrizuojant energetikos objektus;
  • dalyvauja rengiant teisės aktus energetikos srityje bei analizuoja juos dėl ES energetikos teisės aktų normų atitikimo