Home Mail Login
English Italiano Français Nederlands Lithuanian Russian German Polish Norwegian Japanese Swedish Czech Spanish

Insurance

Draudimo santykiai apima gyvybės ir ne gyvybės draudimo sutartinius santykius, perdraudimo teisinius santykius, draudimo įmonių valdymą, kontrolę ir finansus bei draudimo veiklos valstybinę priežiūrą. Draudimo teisė taip pat apima draudimo įmonių steigimo klausimus, užsienio valstybių draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvos Respublikoje, bei draudimo tarpininkų licencijavimo ir veiklos sąlygas ir t. t.

Mūsų advokatai teikia pagalbą šiais draudimo teisės klausimais:

  • konsultuoja draudimo ir perdraudimo klausimais;
  • sprendžia problemas, susijusias su įvairiomis gyvybės ir ne gyvybės draudimo rūšimis;
  • teikia pagalbą specifinėse kreditų bei laidavimo draudimo srityse;
  • rengia bei peržiūri draudimo sutartis ir taisykles;
  • vertina draudimo įmonių veiklą dėl įstatymų keliamų reikalavimų atitikimo;
  • atstovauja klientams ginčuose, kylančiuose tarp draudiko, draudėjo ir trečiųjų asmenų;
  • konsultuoja dėl draudimo įmonių įsigijimo, pertvarkymo ir reorganizavimo šalies ir tarptautiniu lygiu